Obsługa zgłoszeń

Przebieg obsługi zgłoszenia awarii:
 

  • Awaria (sieć, internet, serwer, stacja robocza),
  • Zgłoszenie problemu przez system zgłoszeń lub telefonicznie,
  • Serwisant możliwie najszybciej przystępuje do obsługi zgłoszenia nie przekraczając ustalonego czasu reakcji,
  • Analiza problemu,
  • Zależnie od sytuacji interwencja zdalna lub wizyta u Klienta
  • Usunięcie awarii,
  • Testy,
  • Zamknięcie zgłoszenia,
  • Analiza przyczyn zaistniałej sytuacji w przypadku konieczności wdrożenie rozwiązań pozwalających uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości,

 

 

Kontakt

DANNET Sp. z o.o. Adres biura: Kineskopowa 1 C lok 119/120 05-500 Piaseczno REGON: 363001099, NIP: 1231306107, KRS: 0000586164 kapitał zakładowy 5000 PLN email: biuro@dannet.com.pl Telefon: +48 (22)2010739
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 DANNET Sp. z o.o.