Słownik

CMS

CMS Content Management System (System Zarządzanie Kontenetem) - jak sama nazwa wskazuje jest to system, za pomocą którego otrzymujemy możliwość zarządzania treścią znajdującą się na stronie WWW. Zarządzając za pomocą przeglądarki WWW mamy możliwość modyfikacji i aktualizacji treści publikowanej strony WWW bez znajomości języka HTML czy PHP.

 

CSS

CSS jest skrótem od Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Stylów). CSS jest językiem stylu określającego układ graficzny dokumentów HTML. Za pomocą CSS ustawia się parametry czcionki, kolorów, marginesów, linii, wysokości, szerokości, obrazków tła, zaawansowanego pozycjonowania i wielu innych rzeczy.

 

DirectAdmin

DirectAdmin to panel administracyjny do zarządzanie serwerem i kontami hostingowymi o bardzo dużych możliwości. Integruje w sobie zarządzanie domenami , stronami internetowymi , kontami pocztowymi , filtrami antyspamowymi itp. itd.

 

Domena

Domena to element adresu DNS wykorzystywanego do nazywania urządzeń w Internecie. Jest to część nazwy adresu e-mail występująca po znaku @ oraz część adresu WWW zazwyczaj po słowie (prefiksie) "www".

 

FLASH

FLASH to technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf,  można osadzać i odtwarzać na stronie www  za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym.

 

Flash

popularna nazwa programu Macromedia Flash, służącego do odtwarzania dynamicznych prezentacji na stronach WWW.

 

FTP

File Transfer Protocol Umożliwia zarządzanie plikami na zdalnych komputerach oraz ściąganie udostępnionych plików.

 

HOST

Serwer podłączony do sieci internet posiadający stały adres IP udosępniający swoje usługi użytkownikom łączącym się ze swoich komputerów. (np. serwer WWW, serwer FTP, serwer POP3 i SMTP itp.)

 

Hosting

Hosting polega to na udostępnianiu określonej objętości dysku twardego, na której można przechowywać pliki tworzące treść stron internetowych oraz konta email . Obowiązkiem dostawcy takich usług jest dbaniu o stałe, poprawne działanie serwerów i ich połączenie z Internetem.

 

HTML

HTML jest skrótem od "HyperText Mark-up Language"

Jest to język formatowania dokumentów elektronicznych, który pozwala uformować tekst oraz połączyć go z grafiką. Dzięki HTML dokumenty mogą być łączone tworząc strukturę, po której porusza się użytkownik. Najważniejszą cechą HTML jest to, że jest on kompatybilny z każdym systemem operacyjnym (Windows, Linux, MacOS, itd.).

 

Joomla

Joomla  to jeden z najpotężniejszych, profesjonalnych systemów zarządzania treścią (CMS). Jest używany na całym świecie do budowy zarówno złożonych serwisów korporacyjnych i portali, jak i do prostych, ale efektownych stron WWW.


Więcej na ten temat na stronie projektu www.joomla.pl

 

Polskie Centrum Joomla

 

 

Konto hostingowe

Konto hostingowe, nazywane przez niektórych operatorów również serwerem wirtualnym, jest to miejsce na dysku serwera usługodawcy. Każde konto hostingowe posiada parametry: pojemność oraz transfer. Od tych parametrów zależy wielkość serwisu oraz ilość poczty elektronicznej, które mogą się na nim zmieścić oraz ile mail ,możemy wysłać i odebrać oraz ile razy może zostać wyświetlona nasza strona.

 

MySQL

MySQL jest najpopularniejszym darmowym systemem obsługi baz danych rozpowszechnianym na zasadach licencji GPL (General Public License).

 

PHP

PHP to skryptowy język programowania służący głównie do tworzenia stron internetowych. PHP jest rozprowadzany na otwartej licencji i każdy może pobrać za darmo jego kopię, zainstalować i używać bez żadnych ograniczeń zarówno do celów prywatnych jak i komercyjnych. Język ten umożliwia tworzenie profesjonalnych dynamicznych stron internetowych.

 

POP3

POP3 Post Office Protocol version 3 (POP3) to protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. Ogromna większość współczesnych internautów korzysta z POP3 do odbioru poczty.

 

SMTP

SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol) - podstawowy protokół wykorzystywany przy wysyłaniu poczty elektronicznej.

 

Web Hosting

Web hosting polega to na udostępnianiu określonej objętości dysku twardego, na której można przechowywać pliki tworzące treść stron internetowych oraz konta email . Obowiązkiem dostawcy takich usług jest dbaniu o stałe, poprawne działanie serwerów i ich połączenie z Internetem.

 

WebMail

Klient poczty internetowej udostępniany w postaci strony internetowej. Na naszych serwerach dostępny pod adresem http://TwojaDomena.pl/poczta

 

WWW

World Wide Web, najpopularniejsza z dostępnych usług w sieci Internet. Zbiór dokumentów stworzonych najczęściej, choć niekoniecznie, przy pomocy języka HTML i odnoszących się do siebie nawzajem dzięki tzw. odnośnikom. Pomimo, że dokumenty te są umieszczone na różnych komputerach w odległych od siebie geograficznie miejscach, wspólny system nazw oparty na tzw. URL umożliwia stworzenie w ramach danego dokumentu odnośnika do niemal każdego innego, dostępnego w sieci Internet. Wielką popularność WWW zawdzięcza niezwykłej łatwości obsługi, tworzenia i utrzymywania odpowiednich dokumentów, a także atrakcyjnej stronie graficznej

 

XHTML

XHTML to skrót od Extensible Hypertext Markup Language

jest to język służący do tworzenia stron WWW . XHTML jest następcą języka HTML .

 

 

Kontakt

DANNET Sp. z o.o. Adres biura: Kineskopowa 1 C lok 119/120 05-500 Piaseczno REGON: 363001099, NIP: 1231306107, KRS: 0000586164 kapitał zakładowy 5000 PLN email: biuro@dannet.com.pl Telefon: +48 (22)2010739
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 DANNET Sp. z o.o.