Konfiguracja programu pocztowego The Bat

Z menu "konto" należy wybrać pozycję "nowe". Uruchomi się kreator konfiguracji konta.Najpierw należy wisać nazwę konta, możesz wpisać dowolną nazę bedzie ona użyta do identyfikacji konta na liście kont w The Bat!


Kolejnym kroku wpisz imię i nazwisko oraz adres email jaki stworzyłeś w systemie DANNET.


Teraz musisz podać dane do połączenia z serwerem. Zaznacz pole POP3 określające protokół połączenia. Jako serwer do odbioru poczty i do wysyłki poczty wpisz mail.twojadomena.pl. Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia dlatego zaznacz tą pozycję dla Serwera SMTP.


Ostatnie dane jakie musisz podać to użytkownik i hasło. W polu użytkownik wpisz swój adres email.


Konfiguracja zakończona
 

 

Kontakt

DANNET Sp. z o.o. Adres biura: Kineskopowa 1 C lok 119/120 05-500 Piaseczno REGON: 363001099, NIP: 1231306107, KRS: 0000586164 kapitał zakładowy 5000 PLN email: biuro@dannet.com.pl Telefon: +48 (22)2010739
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 DANNET Sp. z o.o.